Jukka Leppälahti Innovaatiokyvykkyys kansalliseksi vahvuudeksi!

Harhauttiko ministeri Saarikko eduskuntaa SOTEn kapitaatiosta?

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) kertoi eduskunnalle:

– Me emme ole luomassa järjestelmää, jossa yksittäisten kansalaisten terveystietoja ja sitä kautta ikään kuin ihmisen arvoa määriteltäisiin. Se on puistattava vertauksenakin, Saarikko sanoi.

Yle:n aamu tv-lähetyksessä tietosuojavaltuutettu Aarnio kuunteli THL:n ylijohtajan kuvauksen siitä mitä ollaan tekemässä ja kauhistui. Aarnio totesi, että kyse on aivan selkeästä profilointijärjestelmästä, rekistereiden käyttötarkoitus muuttuisi dramaattisesti. Tällä hetkellä Suomessa kenelläkään viranomaisella ei ole toimivaltaa kansalaisten profiloimiseen. Aarnio oli erityisen huolissaan siitä, että tällä hetkellä eduskunnassa olevasta hallituksen esityksestä ei "ota tolkkua kukaan". THL:n ylijohtaja totesi heidän tekevän vasta tutkimusta asiasta. Lait tulevat kuitenkin eduskuntaan muutaman viikon päästä, joten pahasti ollaan jälkijunassa.

Vakavasti ihmisten perusoikeuksille ja tasa-arvolle uhan muodostavaa järjestelmää ollaan runnomassa kovalla kiireellä hutiloiden läpi. Tietosuoja-asia vaatisi perusteellisen arvioinnin ja jopa arvokeskustelun siitä millaisiin arvoihin perustuen Suomea kehitetään. Hyväksymmekö sen kehityssuunnan, että robotin tekoäly laskee kustannus-hyötyanalyysiä meistä eri tilanteissa ja tulostaa itselleen kuinka meitä kohdellaan?  Itseohjautuva auto voisi silloin onnettomuustilanteessa valita ajaa hyödyttömän ja sairaan ihmisen päälle, jos tällä vältetään suuremmat taloudelliset vahingot. Vai toteammeko, että nyt riitti Juha Sipilä, näin ei Suomen tulevaisuutta rakenneta?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Toni Rintala

Saarikko puhuu aihan eri asioita kuin THL:n Seppälä. Saarikko ei ymmärrä IT-järjestelmistä yhtään mitään.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Mitä siihen kansalaisten sotepisteytykseen tulee, niin Keskisuomalaisen verkkouutisissa (Kotimaa 12.04.2018, 06:30) kerrottiin näin:

"Henkilökohtainen pisteytys huomioi ihmisten väliset erot – näillä perusteilla sinullekin lasketaan hinta":

Ikä ja muut tekijät vaikuttavat korvauksiin ryhmätasolla.

THL selvittää parhaillaan korvausmallia, jonka perusteella maakunta maksaisi tuleville sote-keskuksille asiakkaista. Mallissa sote-keskuksen saama kokonaiskorvaus riippuisi siitä, millainen asiakaskirjo keskukseen on listautunut. Korvaussummassa huomioidaan muun muassa kunkin asiakkaan ikä, sukupuoli, perussairaudet ja se, onko hän työterveyshuollon asiakas.
THL selvittää parhaillaan korvausmallia, jonka perusteella maakunta maksaisi tuleville sote-keskuksille asiakkaista. Mallissa sote-keskuksen saama kokonaiskorvaus riippuisi siitä, millainen asiakaskirjo keskukseen on listautunut. Korvaussummassa huomioidaan muun muassa kunkin asiakkaan ikä, sukupuoli, perussairaudet ja se, onko hän työterveyshuollon asiakas.

Sote-keskukset saavat tulevaisuudessa asiakkaista näiden henkilökohtaiseen riskiin perustuvan maksun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) parhaillaan työstettävä korvausmalli ottaa laskennassa huomioon paitsi iän ja sairasteluhistorian, myös erilaisia sosioekonomisia tekijöitä kuten koulutuksen ja työllisyystilanteen.

Mallin julkitulo keskiviikkona herätti runsaasti keskustelua ja huolta kansalaisten pisteytyksestä ja tietosuojasta.

– Tarkoituksena on ottaa huomioon paitsi asiakasmäärä myös sellaiset asiakkaisiin liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat tilastollisesti kustannuksiin, hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Sairastavuutta on tarkoitus seurata muun muassa sen perusteella, onko käytössä erityiskorvattavia lääkkeitä tai esimerkiksi diabetesta ja verenpainetta.

– Niiden perusteella tiedämme, paljonko ne keskimääräisesti vaikuttavat kustannuksiin.

Keskustelua herättänyt malli huomioi Järvisen mukaan sen, millaiseksi sote-keskuksen asiakaskunta muodostuu. Pelkkä käyntimäärä ei antaisi samaa kuvaa.

– Sama kapitaatiomalli on jo nyt käytössä kuntien valtionosuuksissa, jotka määräytyvät asukasluvun ja tiettyjen tarvetekijöiden perusteella. Siinä ei tosin mennä yhtä pitkälle yksilötasolla kuin tässä uudessa mallissa.

Jos maksu olisi kaikista asiakkaista samansuuruinen, sote-keskukset tavoittelisivat asiakkaikseen mahdollisimman nuoria ja terveitä ihmisiä. Maksu napsahtaisi kassaan, mutta hoidon tarvetta ei välttämättä olisi lainkaan.

– Pohdittavana on vielä se, miten työterveyshuolto ja sen kattavuus vaikuttaa tähän kapitaatiokertoimeen. Toinen samantyyppinen tilanne on opiskelijoilla, joille kuuluu opiskelijaterveydenhuolto. Näihin haetaan ratkaisuja.

"Yksityisyydensuoja pysyy"

Korvauskriteerit määritellään THL:ssä ja maksut hoitaa Kela. THL:n tutkimuspäällikkö Timo Seppälä oikoi keskiviikkona huolta siitä, että palveluntuottajat voisivat saada tietoonsa asiakkaiden yksityisyydensuojaan kuuluvia asioita.

Seppälän mukaan kriteerit tehdään tavallisena rekisteritutkimuksena, jossa yhdistetään muun muassa Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuksen ja Kelan tietoja.

– Ei ole sellaista rekisteriä, johon tulisi suomalaisten kaikki tiedot, Seppälä sanoo.

THL:n ehdotus korvausperusteista valmistunee Järvisen mukaan alkukesään mennessä. Tarkoitus olisi, että korvausperusteita voitaisiin käyttää myös valinnanvapauskokeiluissa tänä ja ensi vuonna.

Keski-Uudenmaan soten valinnanvapauskokeilussa hinnoittelussa otettiin huomioon ensin palveluiden todelliset kustannukset ja asiakkaan luvalla myös terveyshistoriaa. Sen perusteella laskettiin korjauskerroin kapitaatioon.

– Tämänhetkisen arvion mukaan malli, joka huomioi sen, onko asiakaskunnalla paljon vai vähän palveluntarvetta, olisi toimiva palveluntuottajien kannalta, sote-hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen sanoo.

Tilastokeskuksen johtaja Timo Koskimäki sanoo pyytäneensä lisäselvitystä siitä, mitä Tilastokeskuksen tietoja THL olisi aikeissa käyttää.

– Tilastojen perusaineistoa saa käyttää tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Näyttää siltä, että tuossa on jonkinlainen hallinnollinen käyttötarkoitus, johon emme voi luovuttaa tietoja. Kun hakee käyttölupaa, pitää aina perustella, mihin tietoja käytetään.

Koskimäki kaipaisi lisätietoja myös siitä, jääkö johonkin kohtaa järjestelmää mahdollisuus purkaa ihmisiä koskevia riskiprofiileja.

– Huoli vähän hälveni siitä, kun pisteytysmateriaali näyttäisi pysyvän aika rajatussa käytössä.

Kapitaatiomaksua jo kokeiltu

Suomalaiset voivat valita vuoden 2021 alusta lähtien oman sote-keskuksensa. Keskusta saa vaihtaa puolen vuoden välein.

Sote-keskus saa asiakkaasta vuosi- tai kuukausikorvauksen, jota kutsutaan kapitaatiokorvaukseksi.

Kapitaatiomaksu määritellään asiakkaan henkilökohtaisen riskin mukaan. Jokaisella ei ole omaa ”hintaa” vaan pisteytys tehdään tiettyyn ryhmään kuuluvana. Sote-keskus ei saa tietoonsa asiakaskohtaista korvausta.

Valinnanvapauskokeilussa on muun muassa Jyväskylässä käytössä malli, jossa kaupunki maksaa palveluntuottajille jokaisesta asiakkaasta muun muassa ikään perustuvaa vuosimaksua. Korvauksen hinta perustuu tässä mallissa Jyväskylän vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisiin kustannuksiin. Korvausten suuruus vaihtelee 100 eurosta yli 460 euroon.

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun kapitaatiohinnat vaihtelevat kuudessa kunnassa 100 eurosta 458 euroon.

Tarja Koljonen / Uutissuomalainen"

--

Kyllähän tästä voidaan jo päätellä, että yksilöllisiä terveystietojamme kerätään, yhdistellään ja käsitellään jo nyt. Onko meiltä kuitenkaan kysytty siihen lupaa?! Ei minulta ainakaan.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Kun kuuntelin eilen ministeri Saarikon vastauksia, niin välillä ihan puistatti. Komppaan tietosuojavaltuutettua. Jos näin mennään eteenpäin kyse on perusoikeuksien kannalta uudistuksesta, jota perustuslakivaliokunta ei tule hyväksymään.

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Ministeri Saarikko puhuu ja paatostaa poliitikon omaksumalla tavalla. Aina eivät puheet asian tiimoilta täytä sata prosenttisesti lain kirjainta. Tärkeintä poliitikolle on, että pyritään olemaan uskottava. Kun on ne vaalit ja äänestäjät.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena - Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020:

Strategian tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Tavoitteisiin pääsemiseksi on olennaista saada sote-tieto hyötykäyttöön ja jalostaa sitä tietämykseksi, joka auttaa niin palvelujärjestelmää kuin yksittäistä kansalaistakin."

Löytyy linkistä alla:

http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3...

Katso erityisesti s. 17, jossa sanotaan mm., että "Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttö"

Koordinaatiovastuu:

Sote-alueet yhteistyössä ja sisäisesti ja kansallinen sähköisiä palveluita kehitetään myös hallinnollisiin taustaprosesseihin (esim. asiakasmaksujen ja maksukaton hallinta, todistusten ja lausuntojen välittäminen poikkihallinnollisesti)

---

Edellä kerrottu kertoo sen, että kyllähän tätä kansalaisten terveystietojen keräämistä ja yhdistelemistä on suunniteltu - ehkä toteutettukin - jo pitkään...

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Ihan äkkiseltään tulee mieleen, että rekisterien käyttötarkoitus on alunperin pitänyt säätää ja perustella. Mietin lainsäädäntöä ja varsinkin terveystietojen osalta rekisteriin tallennettujen tietojen käyttötarkoituksen muuttaminen ei liene edes mahdollista ilman lupaa.

Toinen asia on se, että kukaan tuskin on edes antanut lupaa moisen uuden rekisterin ja/tai analysoinnin pohjallr jossa useamman rekisterin tietoja yhdistellään ja niistä muodostetaan käytännössä täysin uusi aineisto.

Satuin törmäämään aiheeseen työn puolesta lueskellessani säädöksiä ja lain mukaan asiakkaan profilointi on ehdottomasti kiellettyä ilman asiakkaan lupaa. Tämä koskee myös viranomaisia eikä siinä ole poikkeuksia. Tämähän on ihan EU tasolla ja GDPR vielä antaa asiaan uusia ulottuvuuksia.

Toisin sanoen tuollaisen järjestelmän tekeminen jolla profiloidaan suomalaisia, on ilman lupaa kielletty. Edes uudella lainsäädännöllä sitä ei pystyne ohittamaan, koska kansallinen ei pysty siihen.

Ainakin itse kiellän profiloinnin ja tietojeni käytön THL:lle ja Kelalle. Katsotaan mitä he vastaavat.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Noiden lisäksi pelkästään tarvittava audit-trail tekee rekisterin perustamisesta väistämätöntä.

http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25...

Johdetaanko harhaan vai ollaanko ymmärrystä vailla? Kumpikaan ei ole ministerin taholta oikein hyvä asia.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Asiakas, asiakaskunta,...pahalta kuulostaa verovaroin pyörivissä SOTE-ympyröissä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset